CUPRINS
1. Cadru legislativ
2. Forme juridice
3. Descrieri
4. Filiale
5. Etapele
    constituirii
6. Costuri
7. Consultanta
8. Acte normative


Pregătire
întâlnire

(Formular)
Trimite email
basc@ccia-arad.ro

 


 

3.
DESCRIEREA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE
 
 
 
SNC
SOCIETATEA ÎN NUME COLECTIV

1. ASOCIATII
2. NUMARUL DE ASOCIATI
3. ACTUL DE INFIINTARE AL S.N.C.
4. FIRMA SAU DENUMIREA SOCIETATII
5. EMBLEMA
6. SEDIUL SOCIAL
7. OBIECTUL DE ACTIVITATE
8. CAPITALUL SOCIAL
9. APORTUL ASOCIATILOR
10. CONDUCEREA SOCIETATII
11. CONTROLUL SOCIETATII
12. PARTICIPAREA ASOCIATILOR LA BENEFICII SI LA PIERDERI
13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV
14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV
15. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIATILOR
16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII
17. DIZOLVAREA SOCIETATII
18. LICHIDAREA SOCIETATII

1. ASOCIATII

S.N.C. este utilizata ca instrument juridic pentru implicarea in afaceri comerciale, atat de catre persoanele fizice, cat si de catre persoanele juridice.

a) Asociati persoane fizice

In aceasta ipoteza, constituirea unei S.N.C. reprezinta optiunea catorva prieteni, colegi sau cunoscuti apropiati. Uneori, S.N.C. se infatiseaza ca o societate familiala, constituita intre membrii aceleasi familii (parinti si copii sau frati si surori ori rude de grad mai indepartat), iar alteori este uzuala in cadrul unei anumite profesiuni (caz in care se constituie cu participarea unor membri ai aceluiasi corp profesional).

Avantaje!! - simplitatea formalitatilor de constituire- simplitatea mecanismului de functionare
Dezavantaje!! responsabilitatea nelimitata a asociatilor pentru datoriilesociale retinere de a-si asuma riscurile inevitabile pe care le implicaorice afacere comerciala

b) Asociati persoane juridice

O S.N.C. poate fi valabil infiintata chiar de catre asociatii persoane juridice.

Elementul intuitu personae, caracteristic S.N.C., nu este incompatibil cu entitatile juridice colective. O societate de societati comerciale are o personalitate juridica distincta de societatile asociat, iar capitalul sau social este format cu participare de capital de catre toate societatile asociat.
index

2. NUMAR DE ASOCIATI

Legea nu cere un minim de asociati pentru constituirea societatii in nume colectiv, dar pentru ca nu reglementeaza posibilitatea ca o asemenea societate sa functioneze ca societate unipersonala rezulta ca pentru constituirea unei societati in nume colectiv sunt necesari cel putin doi subiecti de drept (asociati).
index

3. ACTUL DE INFIINTARE AL S.N.C.

Se constituie prin contract de societate.

NU se cere redactarea unui statut, DAR! Legea nici nu interzice asociatilor ca, daca acestia doresc, sa-l intocmeasca.

Se cere ca, contractul de societate sa fie in forma autentica.

Continutul contractului de societate:

Vezi art.7, pct.a - I din Legea 31/1990 republicata.

Clauzele enumerate mai sus pot fi grupate dupa cum urmeaza:
-Clauze referitoare la asociati
-Clauze referitoare la atributele de identificare a societatii care se constituie clauzele referitoare la elementele structurale ale societatii nou infiintate si la functionarea acesteia.
index

4. FIRMA SAU DENUMIREA SOCIETATII

Este principalul atribut de identificare a oricarei societati somerciale, inclusiv a S.N.C..

Legea 26/1990 consacra regula potrivit careia denumirea S.N.C. este formata din numele si prenumele tuturor asociatilor, sau numai a unora dintre ei, urmate de mentiunea “societate in nume colectiv”.
index

5. EMBLEMA

Emblema nu constituie un atribut obligatoriu de identificare a societatilor comerciale, asa cum se cere in cazul denumirii sau firmei.

Firma este obligatorie, emblema are caracter facultativ.

O societate comerciala poate avea o singura firma (denumire), dar poate avea mai multe embleme.
index

6. SEDIUL SOCIAL

Este un element de identificare si un element de stabilitate al societatilor comerciale.

Societatile comerciale trebuie sa dispuna de un sediu local principal, loc unde isi desfasoara activitatea cu caracter de permanenta principalele organe de conducere ale societatilor comerciale.
index

7. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Idem S.R.L. - 7.
index

8.CAPITALUL SOCIAL

Legea nu cere si nu fixeaza pentru aceasta forma de societate nici un minim de capital. Asociatii au libertatea sa stabileasca, dupa propriile lor interese, valoarea capitalului social.

Imprejurarea legitimeaza concluzia ca S.N.C. ar putea fi infiintata fara capital sau cu capital simbolic, dar in astfel de conditii,, ea nu si-ar putea justifica calitatea de societate comerciala si nu ar putea tinde spre realizarea scopului propus.

In concluzie, putem spune ca S.N.C. trebuie sa dispuna de un capital rezonabil in functie si in raport cu obiectul de activitate, prestabilit de fondatori si in functie de scopul avut de acestia la infiintare.
index

9. APORTUL ASOCIATILOR

Aportul asociatilor poate fi:
-in numerar (obligatoriu)
-in natura
-in creante

Prestantele in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.

Asociatii se pot obliga insa la prestatii in munca cu titlu de APORT SOCIAL in schimbul acestuia avand dreptul sa participe la impartirea beneficiilor si a activului social, ramanand insa obligati sa participe la pierderi (art.15 alin.5 din Legea 31/1990).
index

10. CONDUCEREA SOCIETATII

Procesul decizional privind activitatea societatii apartine tuturor asociatilor.

Conform art.77 alin.1 din Legea 31/1990 republicata, asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unul sau mai multi administratori dintre ei, fixandu-le puterile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie, afara numai daca prin actul constitutiv nu se dispuune altfel.

Iar alin.2 al al articolului mentionat dispune: “Cu aceeasi majoritate asociatii pot decide asupra revocarii administratorilor sau asupra limitarii puterilor lor, afara de cazul in care administratorii au fost numiti prin actul constitutiv.”

Conform art.76 si 78 din Legea 31/1990 republicata, asociatii hotarasc si asupra divergentelor ivite intre administratori.

Administratorii desemnati pot manifesta initiativa oricaror operatiuni comerciale care se circumscriu obiectului de activitate al societatii, fara sa aiba nevoie in acest sens de acordul posibil al celorlalti asociti.

Desemnarea administratorilor, indiferent de modul in care este realizata, trebuie operata in Registrul Comertului, deoarece pe aceasta cale, actul juridic de numire a administratorilor devine opozabil atat fata de societate, cat si fata de terti.

Administratorul este obligat sa indeplineasca personal atributiile si insarcinarile aferente functiei sale.

Functiile administratorului inceteaza in urmatoarele imprejurari:

-expirarea termenului duratei mandatului incredintat;
-decesul administratorului;
-demisia administratorului
-dizolvarea societatii
index

11. CONTROLUL SOCIETATII

Este exercitat de cenzori cu toate ca nu exista dispozitii legale in acest sens, dar de vreme ce legea nici nu interzice numirea de cenzori, nimic nu se opune ca adunarea generala a asociatilor sa decida numirea unor cenzori care sa exercite un control financiar cu privire la modul cum administratorii gestioneaza patrimoniul social.

In cazul numirii de cenzori, criteriile si conditiile pentru a fi desemnat intr-o atare functie sunt aceleasi ca si in cazul S.R.L.

Fiind vorba de o facultate a A.G.A. si nu de o obligatie, ei pot decide ca societatea sa functioneze fara cenzori.

Competenta desemnarii si revocarii cenzorilor revine adunarii generale a asociatilor. Desemnarea cenzorilor poate fi facuta chiar prin actul constitutiv al societatii.

Calitatea de cenzor poate fi incredintata unui asociat, dar legea nu interzice ca aceasta calitate sa fie atribuita si unei terte persoane care are cunostinte de specialitate in domeniul contabilitatii si care va actiona ca cenzor independent.

Cenzorul trebuie sa aiba cetatenia romana.

Legea prevede si unele interdictii pentru detinerea calitatii de cenzor. Vezi art.38 si art.156 alin.2 lit.a si b din Legea 31/1990.
index

12. PARTICIPAREA ASOCIATILOR LA BENEFICII SI LA PIERDERI

Modul de impartire a beneficiilor si de suportare a pierderilor inregistrate de societati se stabileste prin actul constitutiv al societatii (art.7 din Legea nr.31/1990).

Regula este ca: dividendele se vor plati asociatilor in proportie cu cota lor de participare la capitalul social.

Exceptie! Asociatii au facultatea sa stipuleze prin contractul de societate ca dividendele se distribuie asociatilor tinandu-se seama de gradul de participare al fiecaruia dintre ei la realizarea activitatii comerciale a societatii sau la administrarea societatii.

Nici un asociat nu poate fi exclus de la beneficii sau exonerat de a suporta pierderile.
index

13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV

Idem S.R.L. - 13.
index

14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Idem S.R.L. - 14
index

15. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIATILOR

Idem S.R.L. - 15.
index

16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

Idem S.R.L. - 16.
index

17. DIZOLVAREA SOCIETATII

a)Cauze generale de dizolvare si reguli comune de lichidare aplicabile tuturor societatilor comerciale - (vezi la S.R.L.)

b)Cauze speciale:

Art.224 din Legea 31/1990: S.N.C. se dizolva prin:

-falimentul unuia dintre asociati
-incapacitatea unui asociat
-excluderea unui sau unor asociati
-retragerea din societate a unui asociat
-decesul unui asociat

Cele de mai sus constituie cauze de dizolvare numai atunci cind, datorita acestora, numarul asociatilor s-a redus la unul singur. Exceptie in cazul cind exista clauza de continuare cu mostenitorii sau asociatul unic ramas hotaraste continuarea societatii sub forma de SRL cu asociat unic.
index

18. LICHIDAREA SOCIETATII

Lichidarea S.N.C. este supusa regulilor generale de lichidare a societatilor comerciale reglementata de Legea nr.31/1990.

Regulile speciale privind lichidarea S.N.C. se gasesc in dispozitiile art.256-258 din Legea 31/1990.
index


[ Camera de Comert Arad ] [ Camera de Comert Bekes ] [ AVERTIZARE ]