CUPRINS
1. Cadru legislativ
2. Forme juridice
3. Descrieri
4. Filiale
5. Etapele
    constituirii
6. Costuri
7. Consultanta
8. Acte normative


Pregătire
întâlnire

(Formular)
Trimite email
basc@ccia-arad.ro

 

VIII.
 ANEXE
 
 
Pentru exactitate și pentru o directă cunoaștere a
celor două legi de bază pentru funcționarea societăților comerciale, le redăm mai jos integral.
     
 

1. Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale

2. Legea nr.26/1990 privind Registrul Comertului