CUPRINS
1. Cadru legislativ
2. Forme juridice
3. Descrieri
4. Filiale
5. Etapele
    constituirii
6. Costuri
7. Consultanta
8. Acte normative


Pregătire
întâlnire

(Formular)
Trimite email
basc@ccia-arad.ro

 

 

VII. Consultanță pentru inființarea societăților comerciale

Consultanță pentru înființarea societăților comerciale
puteți obține de la:

1. Biroul de asistență pentru constituirea și dezvoltarea societăților comerciale - BACDSC, de pe lângă CCIA Arad, sau de pe lângă celelate CCIA Județene.
2. Birourile de avocați
3. Birourile notarilor publici

Prezentare BACDSC - CCIA Arad

a. B.A.C.D.S.C. funcționează în cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad

Adresa:
ARAD, str. Closca nr.5, jud. Arad, Romania
Tel.40-(0)57-253.000 - 124 fax: 40-(0)57-252212

b. B.A.C.D.S.C. acordă consultanță pentru:

- intocmirea actelor constitutive a societatilor comerciale;
- modificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale;
- infiintarea filialelor, sucursalelor si reprezentantelor societatilor
comerciale;
- stabilirea si codificarea obiectului de activitate al societatilor comerciale;
- indeplinirea formalitatilor de autentificare, inregistrare, autorizare si publicare;
- functionarea societatilor comerciale in Romania.
c. B.A.C.D.S.C. mai prestează și următoarele servicii:
- tehnoredactare acte constitutive, acte aditionale, hotarari, procuri, declaratii, contracte, etc.;
- intermedieri pentru obtinerea de avize, autorizatii, licente, cod fiscal, spatii pentru sedii si activitati comerciale, etc.
- documentare privind legile si alte acte normative in vigoare;
- informare privind societati comerciale, institutii, organisme si persoane
autorizate din judetul Arad si din Romania;
- informare privind constructii si terenuri disponibile din jud. Arad.