CUPRINS
1. Cadru legislativ
2. Forme juridice
3. Descrieri
4. Filiale
5. Etapele
    constituirii
6. Costuri
7. Consultanta
8. Acte normative


Pregătire
întâlnire

(Formular)
Trimite email
basc@ccia-arad.ro

 


 


 

IV. Filiale și reprezentanțe
ale societăților comerciale străine

FILIALE

a) se pot infiinta de catre societatile comerciale romane sau straine;

b) se infiinteaza intr-una din formele de societate comerciala prevazuta de lege (S.R.L., S.A., S.C.A., S.C.S., S.N.C.);

c) au personalitate juridica, patrimoniu si organe de conducere proprii, precum si independenta operativa stabilita de statutul propriu;

d) capitalul filialei este subscris si varsat de societatea mama fondatoare;

e)obiectul de activitate al filialei nu poate depasi limitele obiectului de activitate al societatii mama;

f) societatile comerciale straine pot infiinta in Romania filiale, daca acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic.


REPREZENTANTE IN ROMANIA ALE SOCIETATILOR COMERCIALE STRAINE

a) societatile comerciale straine pot avea reprezentante in Romania in baza autorizatiei eliberate de Ministerul Industriei si Comertului din Romania.

b) cererea de autorizare va cuprinde:

sediul social al reprezentantei

obiectul de activitate al reprezentantei, in concordanta cu obiectul de activitate al societatii solicitante;

durata de functionare a reprezentantei

numarul si functiile personalului reprezentantei, iar daca sunt straini, numele, prenumele si domiciliul din strainatate, functiile pe care le au la societate si cele pe care le primesc la reprezentanta;

c) pentru autorizare se vor prezenta:

o atestare, in original, de la un organism competent din tara in care isi are sediul societatea, care sa confirme existenta legala a acesteia, obiectul de activitate si capi-talul sau social;

un certificat de bonitate bancara;

statutul sau alte acte care sa ateste forma de organizare si modul de functionare a societatii;

imputernicire autentificata pentru reprezentantii desemnati sa angajeze valabil societatea.

d) reprezentanta va efectua, in numele societatii comerciale care a infiintat-o, numai activitatile si actele juridice autorizate, cu respectarea dispozitiilor legale din Romania.

e) operatiunile financiar- bancare ale reprezentantei se efectueaza prin conturi in valuta, deschise la bancile legal constituite pe teritoriul Romaniei, cu respectarea legislatiei in vigoare.

f) personalul reprezentantei este angajat de catre societatea comerciala straina si poate fi format din cetateni romani sau straini;

g) cetatenii straini, precum si cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, pot fi angajati numai pe baza de permis de munca eliberat de Ministerul Muncii din Romania.