CUPRINS
1. Cadru legislativ
2. Forme juridice
3. Descrieri
4. Filiale
5. Etapele
    constituirii
6. Costuri
7. Consultanta
8. Acte normative


Pregătire
întâlnire

(Formular)
Trimite email
basc@ccia-arad.ro


        Data ultimei actualizări: 15.06.2000

CUPRINS

1. Cadrul legislativ
2. Formele juridice de societăți comerciale
3. Descrierea societăților comerciale
4. Filiale și reprezentanțe ale societăților comerciale străine
5. Etapele parcurse pentru constituirea unei societăți
comerciale și actele necesare
6. Costuri la înființarea societății
7. Consultanță pentru înființarea societăților comerciale
8. Anexe. Actele normative de bază.

Doriți să înființați o societate comercială?
Aici vă puteți pregăti întâlnirea.
(Fomular)

 


[ Camera de Comert Arad ] [ Camera de Comert Bekes ] [ AVERTIZARE ]