CUPRINS
1. Cadru legislativ
2. Forme juridice
3. Descrieri
4. Filiale
5. Etapele
    constituirii
6. Costuri
7. Consultanta
8. Acte normative


Pregătire
întâlnire

(Formular)
Trimite email
basc@ccia-arad.ro

 


 

 

V. Etapele parcurse pentru
constituirea unei societăți și actele necesare pentru constituire

1. Stabilirea locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si, daca este cazul, a sediilor secundare.

a).se poate face intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori aflate in folosinta acestora;

b).se pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la proprietari; contract de inchiriere, subinchiriere, comodat; avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (pe orizontala si verticala).

2. Se stabileste denumirea (firma) societatii si, daca este cazul, emblema societatii.

a).firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati;
b).firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana;

c).firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde se stabileste sediul firmei, eliberandu-se dovada inregistrarii si rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni;

3. Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o.

a).pentru intocmirea actului constitutiv asociatii pot contacta: un avocat, un notar sau se pot adresa Biroului de consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie Judetene;
b).la intocmirea actului constitutiv sunt necesare:

-acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor persoane fizice: pasaport, carte de identitate;

-acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor persoane juridice: statut, certificat de inmatriculare/inregistrare fiscala, certificat de bonitate bancara;

-certificat de cazier judiciar pentru fondatorii, administratorii si reprezentantii cetateni straini.

4. Se semneaza actul constitutiv, sub forma autentica, la un birou notarial public.
a).semnarea se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica;

c).cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza in prezenta unui interpret autorizat.

5. se depun aporturile in numerar, la o banca sau C.E.C. si se pregatesc actele de proprietate pentru aporturile in natura.

6. Se achita taxa judiciara si taxa de timbru.

7. Se pregateste dosarul cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul firmei.

8. La Oficiul Registrului Comertului are loc:
-verificarea dosarului;
-controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii, de catre judecatorul delegat de Tribunalul teritorial;
-transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat;
-inmatricularea societatii;-eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatorului delegat.

9. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal de la Administratia financiara teritoriala.

10. Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii societatii


[ Camera de Comert Arad ] [ Camera de Comert Bekes ] [ AVERTIZARE ]