CUPRINS
1. Cadru legislativ
2. Forme juridice
3. Descrieri
4. Filiale
5. Etapele
    constituirii
6. Costuri
7. Consultanta
8. Acte normative


Pregătire
întâlnire

(Formular)
Trimite email
basc@ccia-arad.ro

 


 


Pregătire întâlnire

Dacă ați decis că doriți să înființați o firmă,
formularul de mai jos vă va ajuta să stabiliți un prim contact cu biroul de consultanță pentru înființări de firme al Camerei de Comerț fără să cheltuiți timp și bani cu deplasarea.

Nu vă rămâne decât să completați datele cerute mai jos.

 

Pas 1.
Forma juridică a firmei pe care doriți să o înființați:

SRL SA SCA SNC SCS


Pas 2.

Denumirea dorita pentru firma pe care o înființați:


Pas 3.

Capitalul social al firmei nou înființate:    lei
Notă:
1. suma minimă pentru forma juridica SRL este de 2.000.000 lei
2. suma minimă pentru formele juridice SA și SCA este de 25.000.000 lei
3. pentru SNC și SCS nu se cere un minim de capital


Pas 4.
Obiectul de activitate al firmei pe care o înființați. Descrieți activitățile pe care le va desfășura viitoarea firmă. specifincând care va fi obiectul de activitate principal.


Pas 5.
Administratorii și reprezentanții firmei:
numărul de administratori/reprezentanți:

Pentru fiecare administratori/reprezentanți trebuie să specificați în căsuța următoare, următoarele date:
numele și prenumele, cetațenia, data și locul nașterii, domiciliul, tipul actului de identitate: buletin sau pașaport împreună cu seria și numărul actului, data eliberării și organul emitent


Pas 6.

Date despre asociați / acționari.

numarul de asociati/actionari:

Pentru asociatii/actionarii persoane fizice trebuie sa trimiteti urmatoarele date:
-nume si prenume -cetatenie -data si locul nasterii -domiciliul -act de identitate(B I pasaport,serie nr,data eliberarii organul emitent) -aport la capitalul social

Pentru asociatii/actionarii persoane juridice trebuie sa trimiteti urmatoarele date:
-denumire -nationalitate -numarul de inmatriculare si locul inmatricularii -sediul -aport la capitalul social -reprezentant(nume,si prenume,cetatenie,data si locul nasterii,domiciliul,act de identitate)

 


[ Camera de Comert Arad ] [ Camera de Comert Bekes ] [ AVERTIZARE ]