CUPRINS
1. Cadru legislativ
2. Forme juridice
3. Descrieri
4. Filiale
5. Etapele
    constituirii
6. Costuri
7. Consultanta
8. Acte normative


Pregătire
întâlnire

(Formular)
Trimite email
basc@ccia-arad.ro

 


 

3.
DESCRIEREA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE
 
 

 

1. ASOCIATII

Din continutul art.3 al Legii nr.31/1990 rezulta ca S.C.S. presupune raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati pentru obligatiunile sociale. Asociatii comanditari raspund numai pana la concurenta capitalului subscris.

S.C.S. este o societate formata din doua categorii de asociati:

*comanditatii
-au o raspundere nelimitata si solidara pentru datoriile sociale;
-se ocupa de administrarea si gestionarea societatii;
-au dreptul sa-si inscrie numele pe firma societatii.

*comanditarii
-au o raspundere limitata pana la nivelul capitalului efectiv subscris de ei la intrarea in societate;
-nu au dreptul sa-si inscrie numele pe firma societatii;
-nu au dreptul de a indeplini acte de administratie in cadrul societatii.
index

2. NUMARUL ASOCIATILOR

Legea nu cere un minim de asociati dar, datorita faptului ca aceasta societate presupune in mod necesar doua categorii de asociati. Rezulta ca pentru infiintarea unei astfel de societati sunt necesari cel putin doi asociati.
index

3. ACTUL DE INFIINTARE

Actul constitutiv al societatii in comandita simpla este contractul de societate.

Statutul in cazul S.C.S. este o facultate permisa de lege asociatilor, care insa nu poate deveni parte integranta a actului ei constitutiv.

Un posibil statut la S.C.S. nu va putea contrazice prevederile contractului de societate.
index

4. FIRMA

Firma S.C.S. va cuprinde numele si prenumele comanditailor sau celu putin a unuia dintre ei, urmat de mentiunea S.C.S. scrisa in intregime. Vezi art.33 L. 26/1990).

Observatii
Art.31 L. 26/1990
1.Firma unui comerciant persoana fizica, se compune din numele comerciantului scris in intregime sau din numele si initiala prenumelui acestuia.
2.Nici o mentiune care ar putea induce in eroare asupra naturii sau intinderii comertului ori situatiei comerciantului nu poate fi adaugata firmei. Se vor putea face mentiuni care sa arate mai precis persoana comerciantului sau felul comertului sau.
index

5. EMBLEMA

Idem S.R.L. si S.N.C. - 5.
index

6. SEDIUL SOCIAL

Idem S.R.L. si S.N.C. - 6.
index

7. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Idem S.R.L. si S.N.C. - 7.
index

8. CAPITALUL SOCIAL

Legea nu cere pentru infiintarea S.C.S. un minim de capital si un minim de varsamant, fondatorii sunt liberi sa stabileasca, prin acordul de vointa, valoarea si structura capitalului social initial.

Capitalul social este un element absolut necesar pentru constituirea oricarei societati ca atare trebuie sa fie sufiicient de important sub aspect valoric, comparativ cu obiectul de activitate.
index

9. APORTUL ASOCIATILOR

Doar asociatii comanditari subscriu aporturi la capitalul social care poate fi:

-in numerar
-in natura
-sau in drepturi de proprietate industriala
-in drepturi de creanta (acest tip de aport se considera varsat numai la data incasarii sumei de catre societate)

Comanditatii sunt persoane lipsite de capital si care aduc in societate priceperea si abilitatea lor profesionala.
index

10. CONDUCEREA SOCIETATII

Idem S.N.C. - 10.
index

11. CONTROLUL SOCIETATII

Idem S.N.C. - 11.
index

12. PARTICIPAREA LA BENEFICII SI LA PIERDERI

Idem S.N.C. - 12.
index

13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV

Idem S.N.C. - 13.
index

14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Idem S.N.C. - 14
index

15. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIATILOR

Idem S.N.C. - 15.
index

16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

Idem S.N.C. - 16.
index

17. DIZOLVAREA SOCIETATII

Se aplica cauzele generale de dizolvare prevazute de art.222 si 232 din Legea 31/1990 si cauzele speciale de la art.224 din aceeasi lege.

Cauze speciale de dizolvare:

-faliment, incapacitate, excludere, retragere, deces al singurului asociat comanditat sau al singurului asociat comanditar

Nu se dizolva in cazul in care actul constitutiv este clauza de continuare cu mostenitorii sau asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.
index

18. LICHIDAREA SOCIETATII

Primesc aplicare deplina regulile generale aplicate oricarei societati.

Observatii
Majoritatea regulilor sunt supletive, astfel incat asociatii pot deroga de la ele stipuland in actul constitutiv reguli de lichidare pe care le considera mai concordante cu propriile lor interese.
index


[ Camera de Comert Arad ] [ Camera de Comert Bekes ] [ AVERTIZARE ]