CUPRINS
1. Cadru legislativ
2. Forme juridice
3. Descrieri
4. Filiale
5. Etapele
    constituirii
6. Costuri
7. Consultanta
8. Acte normative


Pregătire
întâlnire

(Formular)
Trimite email
basc@ccia-arad.ro

 


 

3.
DESCRIEREA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE
 
 
 
SCA
SOCIETATEA ÎN COMANDITĂ PE ACȚIUNI

1. ASOCIATII (ACTIONARII)
2. NUMARUL DE ASOCIATI (ACTIONARI)
3. ACTUL DE INFIINTARE
4. FIRMA
5. EMBLEMA
6. SEDIUL SOCIAL
7. OBIECTUL DE ACTIVITATE
8. CAPITALUL SOCIAL
9. APORTUL ASOCIATILOR
10. CONDUCEREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII
11. CONTROLUL SOCIETATII
12. PARTICIPAREA LA BENEFICII SI LA PIERDERI
13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV
14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV
15. REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL
16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII
17. DIZOLVAREA SOCIETATII
18. LICHIDAREA SOCIETATII

S.C.A. este al doilea tip de societate comerciala pe actiuni reglementat de legea comerciala romana. Se deosebeste de S.A. numai prin raspunderea nelimitata si solidara a comanditatilor fata de obligatiile sociale.

Potrivit art.182 din Legea nr.31/1990, republicata: “S.C.A. este reglementata de dispozitiile referitoare la societatile pe actiuni cu exceptia dispozitiilor prezentului capitol” (dispozitiile art.183- 185 din lege).

 

1. ASOCIATII (ACTIONARII)

Doua categorii de asociati:

-asociati comanditati;
-asociati comanditari.

Asociatii comandiati sunt comercianti, solidari responsabili pentru obligatiile sociale, iar drepturile lor in societate- parti de interese- nu sunt liber cesionabile. Ei pot detine totusi actiuni, fie ca urmare a aporturilor subscrise cu ocazia constituirii societatii, fie prin achizitionare ulterioara de titluri. In acest caz ei cumuleaza doua calitati: de asociati comanditati si de actionari comanditari.

Obs.: Participarea asociatilor comanditati la capitalul social constituie o exceptie. Contributia lor este reprezentata in principal in activitatea depusa- abilitate, munca si pricepere.

Asociatii comanditari - responsabilitatea lor este limitata la capitalul subscris si actiunile lor sunt negociabile.

Deci asociatii comanditari au acelasi statut ca si asociatii societatii in nume colectiv, iar asociatii comanditari au calitate de actionari. In concluzie putem afirma ca pentru infiintarea unei S.C.A. este nevoie de existenta a cel putin unui asociat comanditat.
index

2. NUMAR ASOCIATI (ACTIONARI)

Idem S.A. - 2.
index

3. ACTUL DE INFIINTARE:

Potrivit art.5 al.1 din Legea nr.31/1990, republicata, S.C.A. se constituie prin contract de societate si statut, care la randul lor se pot incheia sub forma unui inscris unic denumit act constitutiv.
index

4. FIRMA:

Potrivit art.35 din Legea nr.26/1990 privind registrul comertului, firma unei societati in comandita pe actiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natura de a o deosebi de firma altor societati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime “societate in comandita pe actiuni”.
index

5. EMBLEMA:

Idem S.A. - 5
index

6. SEDIUL SOCIAL:

Idem S.A. -6
index

7. OBIECTUL DE ACTIVITATE:

Idem S.A. -7
index

8. CAPITALUL SOCIAL:

Capitalul social al S.C.A. nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei.Capitalul va fi divizat exclusiv in actiuni.

Obs.: Partile de interes ale comanditatilor nu contribuie la formarea capitalului social.
index

9. APORTUL ASOCIATILOR:

Aportul asociatilor poate fi:
- in numerar (obligatoriu);
- in natura (facultativ).

La S.C.A. nu sunt permise aporturi in creante.
index

10. CONDUCEREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII:

a).Administrarea societatii:

-este administrata numai de catre asociatii comanditati;
-pot fi numiti prin actul constitutiv ori printr-un act ulterior;
-asociatii comanditati sunt alesi de adunarea generala;
-administratorii vor putea fi revocati de adunarea generala a actionarilor printr-o hotarare luata cu majoritatea stabilita pentru adunarile extraordinare (art.184 al.1 din Legea nr.31/1990, republicata);
index

11. CONTROLUL SOCIETATII

-supravegherea gestiunii este facuta de cenzori;
-asociatii comanditati care sunt administratori nu pot lua parte la deliberarile adunarilor generale pentru alegerea cenzorilor, chiar daca poseda actiuni ale societatii.
index

12. PARTICIPAREA LA BENEFICII SI PIERDERI:

Idem S.A. - 12.

13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV:

Idem S.A.- 13
si vezi art.8 din Legea nr.31/1990, republicata.
index

14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV:

Idem S.A. -14.
index

15. REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL:

Idem S.A. -15.
index

16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII:

Idem S.A. -16.
index

17. DIZOLVAREA SOCIETATII:

Idem S.A. -17.
index

18. LICHIDAREA SOCIETATII

Idem S.A. - 18.
index

[ Camera de Comert Arad ] [ Camera de Comert Bekes ] [ AVERTIZARE ]